Επίτιμος Πρόεδρος
Ομότιμος Καθηγητής κ. Κατσίκας Βασίλειος

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Βακαλόπουλος Ιωάννης

Μέλη
Αηδονόπουλος Χαράλαμπος
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Δημητριάδης Γεώργιος
Κακαμούκας Βασίλειος
Καλογεράς Νικόλαος
Λαμπανάρης Απόστολος
Παρασκευόπουλος Σάββας
Τσιριόπουλος Ιωάννης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Ιωαννίδης Ευάγγελος Ισαάκ

Μέλη
Αμπελουργός Ιωάννης
Γκοράνης Θεόδωρος
Δελληγιαννίδης Νικόλαος
Δημάσης Νικόλαος
Κάγκας Ανδρέας
Καλαϊτζής Χρήστος
Κικιδάκης Δημήτριος
Κυριαζής Κυριάκος
Κωτακίδης Γεώργιος
Μητρολιος Αθανασιος
Νταχάμπρε Μούσα
Νάσης Παύλος
Παπαθανασίου Μιχαήλ
Παπαλάκης Απόστολος
Πάτρης Εμμανουήλ
Σαλπιγγίδης Γεώργιος
Φιλιάδης Κωνσταντίνος
Φουρουντζόγλου Ανδρέας
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Χατζηχρήστου Δημήτριος
Χλιουνακης Ευάγγελος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος