Επίτιμος Πρόεδρος του Συνεδρίου
Δημήτριος Ραδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.  

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεώργιος Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βακαλόπουλος
Γραμματέας: Αναστάσιος Αναστασιάδης
Ταμίας: Νικόλαος Καλογεράς
Μέλη:   Φώτης Δημητριάδης
  Βασίλειος Κακαμούκας
  Αικατερίνη Τσιόγγα
Συντονισμός Προγράμματος :  Ιωάννης Βακαλόπουλος
Αικατερίνη Τσιόγγα
 
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεώργιος Δημητριάδης
Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Χρήστος Καλαϊτζής
Μέλη: Αναστάσιος Αθανασόπουλος    Διονύσιος Μητρόπουλος
  Χρήστος Αλαμανής
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
Ιωάννης Αναστασίου
Απόστολος Αποστολίδης
Ιωάννης Βαρκαράκης
Ιωάννης Βούρος
Στέλιος Γιαννακόπουλος
Θεόδωρος Γκοράνης
Σταύρος Γκράβας
Χαράλαμπος Δεληβελιώτης
Νικόλαος Δεληγιαννίδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Κωτακίδης
Ευάγγελος Λιάτσικος
Χαράλαμπος Μαμουλάκης
Αθανάσιος Μητρολιός
Γεώργιος Μουστάκας
Ανέστης Παπαδόπουλος
Απόστολος Παπαλάκης
Αθανάσιος Παπατσώρης
Εμμανουήλ Πάτρης
Ανδρέας Σκολαρίκος
Νικόλαος Σοφικίτης
Κωνσταντίνος Στραβοδήμος
Βασίλειος Τζώρτζης
Ιωάννης Τσιριόπουλος
Ιωάννης Φιλιάδης
Ανδρέας Φουρουντζόγλου
Δημήτριος Χατζηχρήστου
Ευάγγελος Χλιουνάκης
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Μιχαήλ Χρυσοφός