Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.)

Πρόεδρος: Δημήτριος Λινός
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νάστος
Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Χριστοφορίδης
Ταμίας: Σοφοκλής Λανίτης
Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Χρυσάνθη Αγγέλη
Μέλη: Ισαάκ Κεσίσογλου (τέως Πρόεδρος)
Ιωάννης Παπανδρίκος
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Πρόεδρος
Κουτελιδάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Γκορόπουλος Απόστολος
Γενικός Γραμματέας
Παπαβραμίδης Σπύρος
Ειδικός Γραμματέας
Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Ταμίας
Βλάχος Κωνσταντίνος
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απόστολος Καμπαρούδης
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Νικόλαος Ρουκουνάκης