Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Ε.Ε.Χ.Ε.Α.)

Πρόεδρος: Δημήτριος Λινός
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νάστος
Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Χριστοφορίδης
Ταμίας: Σοφοκλής Λανίτης
Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Χρυσάνθη Αγγέλη
Μέλη: Ισαάκ Κεσίσογλου (τέως Πρόεδρος)
Ιωάννης Παπανδρίκος
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
Κουτελιδάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Γκορόπουλος Απόστολος
Γενικός Γραμματέας
Παπαβραμίδης Σπύρος
Ειδικός Γραμματέας
Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Ταμίας
Βλάχος Κωνσταντίνος