ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Περιλήψεων: έως 28/02/2022
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 10/3/2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Έγκριση του ΕΟΦ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ


E: info@voyagertravel.gr
Τ: +30 2310 250401

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΕΕ

Πατήστε εδώ για την αξιολόγηση του ΣΦΕΕ

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
χαρακτήρες αριστερά:
3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να αξιολογηθεί η εργασία σας προς Βράβευση θα πρέπει να επισυνάψετε το πλήρες κείμενο

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους.Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για το εάν η εργασία τους έγινε αποδεκτή καθώς και για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών (προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη ανακοίνωση) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022. Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και θα ισχύει για μία και μόνον εργασία) και η αποστολή του καταθετηρίου με e-mail στο congress-secretary@voyagertravel.gr ή με fax στο 2310250418. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετά την αποστολή της εργασίας, να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Συνεδρίου για επιβεβαίωση της παραλαβής της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
Παράκληση: Ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
• Τα ονόματα των συγγραφέων να γραφούν ως εξής: πρώτα το μικρό όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
• Το κείμενο της περιλήψεως να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε περιλήψεως θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περιλήψεως.
• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της περιλήψεως θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο, που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περιλήψεως.

Εάν δεν λάβετε επιστολή για την αποδοχή ή μη της εργασίας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.
3. Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail congress-secretary@voyagertravel.gr.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας. Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται πριν από την υποβολή της εργασίας, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής και στέλνοντας το καταθετήριο στη γραμματεία οργάνωσης.
Η επιλογή της παρουσίασης των εργασιών, δεν είναι δεσμευτική για την οργανωτική επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περιλήψεως, η εργασία αποκλείεται από το ηλεκτρονικό σύστημα.

4. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

/sponsors

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   

logo-bottom

VOYAGER ΤRAVEL & CONGRESS


 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

VOYAGER ΤRAVEL AND CONGRESS
Βασ. Ηρακλείου 26, 54624, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 250401 F: +30 2310 250418
E-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr
www.voyagertravel.gr