Διοικητικό Συμβούλιο   Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   Πρόεδρος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Θ.
Α' Αντιπρόεδρος: Β. ΚΩΤΣΗΣ   Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Χ.
Β' Αντιπρόεδρος: Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ     ΑΣΤΕΡΗ Θ.
Γενικός Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ   Μέλη ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.
Ταμίας: Α. ΚΟΥΡΤΗΣ   Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ειδικός Γραμματέας: Β. ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ   Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β.
Έφορος Στέγης: Μ.Γ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ   Ο. ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ε.
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ   Α. ΚΙΟΥΜΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
Μέλη: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   Α. ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Α.
  Λ. ΣΚΟΥΡΑ   Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΗΣ Θ.
  Α. ΚΙΟΥΜΗ   Β. ΚΩΤΣΗΣ ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Αναπληρωματικά Μέλη: Ο. ΓΙΟΥΛΕΜΕ   Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
  Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ   Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΜΠΑΜΙΔΗΣ Π.
  Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ   Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΚΗ Ι.
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ   Β. ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ Α.
  Σ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ   Λ. ΣΚΟΥΡΑ ΜΠΟΖΙΚΑΣ Β. Π.
      Σ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Γ.
      Μ.Γ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΝΑΤΣΗΣ Κ.
      Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ.
        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
        ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Κ.
        ΣΑΡΙΔΑΚΗ Ζ.
        ΣΚΟΥΡΑ Λ.
        ΣΚΟΥΤΑΣ Δ.
        ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑ
        ΦΟΡΟΥΛΗΣ Χ.
        ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ Μ.
        ΩΡΟΛΟΓΑΣ Α.