Τόπος Διεξαγωγής
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α
(3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 546 36, Θεσσαλονίκη )

Ημερομηνίες
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία

Μοριοδότηση
Στο 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.–CME–CPD)

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθουν από το Γραφείο Οργάνωσης του συνεδρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Έκθεση Προϊόντων
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού