Διοικητικό Συμβούλιο   Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης   Πρόεδρος Πρόεδρος
Α' Αντιπρόεδρος: Β. Κώτσης   Α. Αθανασιάδης Ι. Μπουκοβίνας
Β' Αντιπρόεδρος: Γ. Γκιούλα      
Γενικός Γραμματέας: Γ. Τσούλφας   Μέλη Μέλη
Ταμίας: Α. Κούρτης   Δ. Αντωνιάδης Αγοραστός Θ.
Ειδικός Γραμματέας: Β. Παπαζιώγας   Γ. Γκιούλα Αμαντίτη Αικ.
Έφορος Στέγης: Β. Λαμπρόπουλος   Ε. Διαμαντή Ανδρεάδης Χ.
Έφορος Βιβλιοθήκης: Α. Ωρολογάς   Ά. Κιουμή Αποστολίδης Σ.
Μέλη: Β. Παπαδόπουλος   Α. Κούρτης Βακαλόπουλος Ι.
  Δ. Αντωνιάδης   Γ. Κούρτογλου Δεστάνης Ε.
  Ά. Κιουμή   Β. Κώτσης Διαμαντή Ε.
Αναπληρωματικά Μέλη: Γ. Κούρτογλου   Β. Λαμπρόπουλος Εμμανουηλίδης Χ.
  Ε. Διαμαντή   Ι. Μπουκοβίνας Ζαρίφης Ι.
  Ι. Μπουκοβίνας   Β. Παπαδόπουλος Καλογιαννίδης Ι.
  Ν. Σύρμος   Β. Παπαζιώγας Κρικίδης Δ.
      Ν. Σύρμος Λαλαγιάννη Α.
      Γ. Τσούλφας Μπαμίδης Π.
      Α. Ωρολογάς Μπελετσιώτης Α.
        Παπαβασιλείου Χ.
        Παπαδόπουλος Χ.
        Παπαλαυρέντιος Λ.
        Σαριδάκη Ζ.
        Σκούρα Λ.
        Σκούτας Δ.
        Τιτόπουλος Η.
        Τσολάκη Μ.
        Φορούλης Χ.
        Φουντουλάκης Κ.
        Ωρολογάς Α.