Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
25-26-27 Ιουνίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Grand Hotel ( Διεύθυνση: Μοναστηρίου 305, 54628, Θεσσαλονίκη)
Τηλέφωνο: 2310 549 000 

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα διαδικτυακά. Σύμφωνα με τους νέους υγειονομικούς κανόνες για τον COVID-19 θα υπάρχει φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων εντός της συνεδριακής αιθούσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.8coloproctology2021.gr  

Διαμονή
Για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και ιατρικού εξοπλισμού

Μοριοδότηση
Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει  22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.–CME–CPD)

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από το Γραφείο Οργάνωσης του συνέδριου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους