Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
Μιχαλακοπούλου 114, 11527 Αθήνα
Tel.: +30 210 7706611

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

Τρόπος Διεξαγωγής
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα διαδικτυακά. Σύμφωνα με τους νέους υγειονομικούς κανόνες για τον COVID-19 θα υπάρχει φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων εντός της συνεδριακής αιθούσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

Εγγραφές
Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν την προεγγραφή τους μέσω του Γραφείου Οργάνωσης. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν έχουν κάνει προεγγραφή, εκτός και αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Η χορήγηση του Προγράμματος και της καρτέλας εισόδου (badge) θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν αναβάλλεται αλλά πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε. – CME-CPD)

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από το Γραφείο Οργάνωσης του συνέδριου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Έκθεση Προϊόντων
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού