Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
Μιχαλακοπούλου 114, 11527 Αθήνα
Tel.: +30 210 7706611

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023
Σάββατο 17 Ιουνίου 2023
Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Τρόπος Διεξαγωγής
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία

Εγγραφές
Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριοθα έχουν την δυνατότητα να κάνουν την προεγγραφή τους μέσω του Γραφείου Οργάνωσης. 

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε. – CME-CPD)

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από το Γραφείο Οργάνωσης του συνέδριου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Έκθεση Προϊόντων
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού