Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς :

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI

ΑΣΗΜΕΝΙΟI ΧΟΡΗΓΟI

ΧΟΡΗΓΟI