Αγαπητές - Αγαπητοί συνάδελφοι,

    Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην 1η Επιστημονική Εκδήλωση του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» με τίτλο: «Μαθαίνω την Επεμβατική Νεφρολογία: Εκπαίδευση στη χαρτογράφηση των αγγείων» που θα διεξαχθεί από 19 έως 20 Απριλίου 2024 στο Mediterranean Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.
    Πρόκειται για τον πρώτο κύκλο σειράς Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων που στόχο έχουν την εξοικείωση των νεφρολόγων με την εξέταση της χαρτογράφησης των αγγείων των ασθενών, με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, που θα υποβληθούν σε αρτηριοφλεβική αναστόμωση. Η χρήση των υπερήχων - για τη χαρτογράφηση των αγγείων καθώς και για την παρακολούθηση της αγγειακής προσπέλασης - αποτελεί σημαντικό τμήμα του πεδίου της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Νεφρολογίας. Η λεπτομερής, λοιπόν, προεγχειρητική χαρτογράφηση του αγγειακού δικτύου αλλά και η συχνή υπερηχογραφική παρακολούθηση, σε συνεργασία πάντα με τον αγγειοχειρουργό, επιτυγχάνουν την καλύτερη και μακροβιότερη αγγειακή προσπέλαση. Φαίνεται ότι η διενέργεια προεγχειρητικής χαρτογράφησης οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης μειώνοντας έτσι τη χρήση αγγειακών μοσχευμάτων και αυξάνοντας την πιθανότητα διενέργειας της αναστόμωσης περιφερικότερα.
    Πολλοί υποστηρίζουν ότι η φυσική εξέταση των ασθενών τον 21ο αιώνα πρέπει να περιλαμβάνει το point-of-care ultrasound (POCUS). Είναι πλέον σαφές ότι το POCUS στη Νεφρολογία θα πρέπει να ενταχθεί στην εκπαίδευση των ιατρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη χαρτογράφηση των αγγείων που αποτελεί και το αντικείμενο της εκπαιδευτικού μας εργαστηρίου. Ο Νεφρολόγος με τις εύχρηστες συσκευές υπερήχων μπορεί να δώσει άμεσα απαντήσεις και λύσεις στους ασθενείς με προβλήματα αγγειακής προσπέλασης.
    Η εκδήλωσή μας στόχο έχει να προσελκύσει ειδικευόμενους και νέους ειδικούς νεφρολόγους, που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες στο πεδίο της χαρτογράφησης των αγγείων, σε ασθενείς προτελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου, που θα υποβληθούν σε διενέργεια αγγειακής προσπέλασης. Οι εκπαιδευτές θα είναι έμπειροι ιατροί.
    Το επιστημονικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, συζήτηση επί κλινικών περιπτώσεων και 6 ώρες πρακτική άσκηση με τη βοήθεια μηχανημάτων υπερήχων. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» και της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να πορευτούμε μαζί στους νέους δρόμους της ειδικότητάς μας.


Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής

Γεράσιμος Ι. Μπαμίχας
Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Διευθυντής Α` Παθολογικού Τομέα