Τόπος Διεξαγωγής
Larissa Imperial Hotel
Φαρσάλων 182, Λάρισα 41335( Τ: 241 068 7600)

Ημερομηνίες
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023

Tρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από το Γραφείο Οργάνωσης του συνεδρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Μοριοδότηση
Το συνέδριο μοριοδοτείται με 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Έκθεση
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού