Τόπος Διεξαγωγής
Larissa Imperial Hotel
Φαρσάλων 182, Λάρισα 41335( Τ: 241 068 7600)


Ημερομηνίες
Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία της Διημερίδας την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 με τη λήξη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών της Διημερίδας
Μοριοδότηση
Η Διημερίδα μοριοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους
Έκθεση
Κατά την διάρκεια της Διημερίδας, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού