ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Εργασίων: 30.9.2022
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασίων: 10.10.2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Έγκριση του ΕΟΦ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΕΕ

Πατήστε εδώ για την αξιολόγηση του ΣΦΕΕ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ


E: reservations@voyagertravel.gr
Τ: +30 2310 250401

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
χαρακτήρες αριστερά:
3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με Προφορική  ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους.Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για το εάν η εργασία τους έγινε αποδεκτή καθώς και για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους. Η τελική παρουσίαση των ανακοινώσεων που θα γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PowerPoint στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11 με την ακόλουθη σειρά:
 
1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης
2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε με πεζά γράμματα το/τα όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς.
4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου: Σκοπός, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα.

4. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   

logo-bottom

 

VOYAGER ΤRAVEL & CONGRESS


 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

VOYAGER ΤRAVEL AND CONGRESS
Βασ. Ηρακλείου 26, 54624, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 250401 F: +30 2310 250418
E-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr
www.voyagertravel.gr