ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΑΣΤΙΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΡΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ