Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αικατερίνη Καραθάνου
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Ντούζγος
Γενική Γραμματέας: Σοφία Ανδρούδη
Ταμίας: Άννα Δαστιρίδου
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Μάρης
Μέλη: Αντώνιος Ντάφος, Θεοδώρα Τσιρούκη