Η μετάδοση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 στις 13:00