• Αιφνίδια απώλεια ακοής
  • Ωτοσκλήρυνση
  • Κοχλιακά εμφυτεύματα
  • Χειρουργική της χρόνιας μέσης ωτίτιδας
  • Παιδιατρική Ωτολογία
  • Νόσος του Ménière
  • Ίλιγγος – Διαταραχές της ισορροπίας
  • Παιδική βαρηκοΐα