Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Διημερίδα της Δ' Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει στις 12 και13 Μαίου 2023 στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Την Παρασκευή 12 Μαίου, θα διεξαχθεί κλινικό φροντιστήριο στην Παιδιατρική Καρδιολογία με θέμα «Κοινά καρδιολογικά προβλήματα-Διαχείριση από τον παιδίατρο», με περιορισμένο αριθμών συμμετεχόντων.
Στη συνάντηση του Σαββάτου 13 Μαίου η οποία θα έχει υβριδική μορφή, η θεματολογία έχει επιλεγεί με σκοπό την ενημέρωση του γενικού παιδιάτρου σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συζήτηση κλινικών περιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν το ερέθισμα για ενημέρωση στη σύγχρονη θεωρητική γνώση.

Προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας,
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
η Πρόεδρος του Συνεδρίου

Μαρία Φωτουλάκη
Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Διευθύντρια Δ' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.