Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2
54640 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 897197

Ημερομηνίες
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 20207
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Διαμονή
Για την διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο ξενοδοχείο Makedonia Palace

Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία του Συμποσίου τo Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020με τη λήξη

Μοριοδότηση
Το Συμπόσιο, μοριοδοτείται με 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Έκθεση Προϊόντων
Κατά την διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού