Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Παπαδόπουλος Περικλής

Γραμματέας:

Κάμου Κατερίνα

Μελή:

Αντωνογλούδης Πασχάλης

Βεργή Βασιλική

Γιγής Ιωάννης

Δηλγεράκη Αθανασία

Δίτσιος Κωνσταντίνος

Κατσιμέντζας Τριαντάφυλλος

Μπαλαμώτης Βασίλειος

Νενόπουλος Αλέξανδρος

Πάνος Νικόλαος

Παπαδημητρίου Νικόλαος

Παυλόπουλος Χαράλαμπος

Πιτσιλός Χαράλαμπος

Σγουρομάλλης Σγουρός

Σφαιρόπουλος Νικόλαος

Τουρπεσλής Νικόλαος

Τουχτίδου Παναγιώτα

Τσέλιος Αθανάσιος

Τσιβίκης Φώτης

Χήτας Κωνσταντίνος

Επιστημονική Επιτροπή

 

Πρόεδροι:

Παπαδόπουλος Περικλής

Γιγής Ιωάννης

Δίτσιος Κωνσταντίνος

Επίτιμος Πρόεδρος:

Χριστοφορίδης Ιωάννης 

Μελή:

Heikenfeld Roderich

Kocaoglou Baris

Αποστόλου Θωμάς

Βαρυτιμίδης Σωκράτης 

Βεζερίδης Παναγιώτης

Βερβερίδης Αθανάσιος

Γαλάνης Νικηφόρος

Γεωργούλης Αναστάσιος

Γιαννακόπουλος Χρήστος

Γκλιάτης Ιωάννης

Γρούιος Γεώργιος 

Δαρδαβέσης Θεόδωρος

Δρόσος  Γεώργιος 

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Καπινάς Αρίων

Καραχάλιος Θεόφιλος

Κέλλης Ελευθέριος

Κόκκαλης Ζήνων

Κουζή-Κολιάκου  Κοκκώνα

Κορομπίλιας Αναστάσιος

Κουλουβάρης Παναγιώτης

Κούτρας  Γεώργιος

Μπεσλίκας Θεόδωρος

Νταϊλιάνα Ζωή

Παναγόπουλος Ανδρέας

Παπαβασιλείου Αθανάσιος

Παπαδόπουλος Περικλής

Πετσατώδης Γεώργιος

Σαββίδης  Ματθαίος

Σαββίδης  Παναγιώτης

Σαββίδου Όλγα

Σαμολαδάς Ευθύμιος

Τότλης  Τρύφων

Τσιρίδης Ελευθέριος

Φανδρίδης Εμμανουήλ

Φερούσης Ιωάννης

Χαντές Μιχαήλ

Χουλιάρας Βασίλειος