Πρόεδρος Συνεδρίου

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΙΕΕΟΥ Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Αντιπρόεδροι

Αποστολίδης Απόστολος - Καθηγητής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Γιακουμέλος Αλέξανδρος Διευθυντής Ουρολογίας, Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μωυσίδης Κυριάκος - Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Οργανωτική Επιτροπή

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Αποστολίδης Απόστολος
Γιακουμέλος Αλέξανδρος
Μωυσίδης Κυριάκος
Καλινδέρης Νικόλαος
Μυκωνίου Αντώνιος

Επιστημονική Eπιτροπή  
   
Πρόεδρος  
Αποστολίδης Απόστολος  
Μέλη  
Aποστολίδης Ιωάννης
Βακαλόπουλος Ιωάννης
Βούρος Ιωάννης
Γάτσος Σωτήριος
Γιακουμέλος Αλέξανδρος
Δημητριάδης Γεώργιος
Καλινδέρης Νικόλαος
Καλογεράς Νικόλαος
Κολιάκος Νικόλαος
Κουκουρίκης Περικλής
Μουστάκας Γεώργιος
Μυκωνίου Αντώνιος
Μυτιλέκας Κωνσταντίνος-Βάιος
Μωυσίδης Κυριάκος
Οικονόμου Αθανάσιος
Παπαθανασίου Μιχαήλ
Παπαλάκης Απόστολος
Παπανικολάου Δημήτριος
Παπατσώρης Αθανάσιος
Σακαλής Βασίλειος
Σαμαρίνας Μιχαήλ
Σεραφεντινίδης Εφραίμ
Σκριάπας Κωνσταντίνος
Σοκολάκης Ιωάννης
Σουντουλίδης Πέτρος