Αποστολίδης Απόστολος,
Καθηγητής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Αποστολίδης Ιωάννης
Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Νευροουρολογίας, Γυναικολογικής Ουρολογίας και Ουροδυναμικής της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,  Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Άρσος Γεώργιος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ.,   Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Βακαλόπουλος Ιωάννης
Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Γάτσος Σωτήριος     
Ουρολόγος,  Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Δημητριάδης Γεώργιος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Διονυσόπουλος Δημήτριος
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Καλαιτζόγλου Αστέριος
Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής, Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Καλινδέρης Νικόλαος
Ουρολόγος, Επιμελητής Β', Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μυκωνίου Αντώνιος
Ουρολόγος, Επιμελητής Β', Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μυτιλέκας Βάιος
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μωυσίδης Κυριάκος
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Οικονόμου Αθανάσιος
Ουρολόγος, Επιμελητής Α’, Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Παπαθανασίου Μιχαήλ       
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
Παπαλάκης Απόστολος       
Χειρούργος   Ουρολόγος, Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος».
Παπατσώρης Αθανάσιος
Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Ουρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο»
Πάτρης Εμμανουήλ 
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Θ. «Άγιος Παύλος»
Σακαλής Βασίλειος
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Σαμαρίνας Μιχαήλ  
Ουρολόγος, PhD, Επιμελητής Β', Υπεύθυνος Ιατρείου Νευρο-ουρολογίας και Ουροδυναμικής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας
Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Χειρουργός Ουρολόγος
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»