Πρόεδρος Συνεδρίου
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΙΕΕΟΥ
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Αντιπρόεδροι
Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Γιακουμέλος Αλέξανδρος - Διευθυντής Ουρολογίας, Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μωυσίδης Κυριάκος - Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Οργανωτική Επιτροπή
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Αποστολίδης Απόστολος
Γιακουμέλος Αλέξανδρος
Μωυσίδης Κυριάκος
Σοκολάκης Ιωάννης
Καλινδέρης Νικόλαος
Μυκωνίου Αντώνιος

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος
Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»