Τόπος Διεξαγωγής
Γ.Ν.Θ."ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" (Περιφερειακή οδός, Δήμος Παύλου Μελά, 56403 Περιοχή Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκη )
Grand Hotel (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 27 , Τ: 231 054 9000)

  Ημερομηνίες
Παρασκευή 6 Δεκεμβριου 2019 (Γ.Ν.Θ."ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ")
Σάββατο 7 Δεκεμβριου 2019 (GRAND HOTEL)
Κυριακή 8 Δεκεμβριου 2019 (GRAND HOTEL)

 Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία του συνεδρίου με τη λήξη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

 Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

 Τεχνική Γραμματεία
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

 Έκθεση
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού